Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Mevcut Konjonktür Üzerine

Çarşamba, 23 Aralık 2020 12:51

Mevcut Konjonktür Üzerine

Mevcut konjonktürün aklı başında bir değerlendirmesi gerçek bir enderlikte. Çevreciliğin en habersizce mutaassıp kesimlerinin ileri sürdüğü felaketvari vaazlar (Kıyamet gününün eşiğindeyiz) ve dümensiz bir Solun fantazmagoryaları (Emsal niteliğinde ‘mücadeleler’in, durdurulamaz ‘kitle hareketleri’nin, kriz içindeki liberal kapitalizmin ‘çöküşü’nün çağdaşlarıyız) arasında aklı başında herhangi bir yaklaşım kaybolup gitmekte ve aktivist ya da bozguncu olsun, bir tür zihinsel keşmekeş her yanda hüküm sürmekte.  Bu yazıda ampirik ve normatif türden birkaç düşünce ileri sürmek isterim.

Yayınlandığı kategori Güncel Yazılar