Sayı 86 - 87 UKRAYNA KRİZİ ve LENİNİZM

 
UKRAYNA KRİZİ ve LENİNİZM
Rusya: Yeni Bir Emperyalist Güç mü? ● Aleksandr Buzgalin, Andrey Kolganov ve Olga Baraşkova 
Kissinger: “Ukrayna Savaşı için Verilecek 'Uygun bir Tarihsel Örnek Yok'" ● Bernhard Zand 
Okay Deprem: “Rusya Kendini Savunuyor” ● Jülide Yazıcı ve Eyüp Eser 
Kafkasya Krizinin Jeopolitiği Üzerine ● Garbis Altınoğlu 
Güçlü Halkaların Çekişmesi: Jeopolitikanın Savaşı ● Süleyman Yılmaz Bulduruç 
Emperyalist Askeri Hümanizm Karşısında Moskova ● Eyüp Eser 
İdeolojik Hegemonya ve İşgal Altında Bilinçler ● İsmail Güney Yılmaz 
 
FELSEFE, KÜLTÜR ve POLİTİKA 
Bilim, Felsefe ve Beynin İşleyişi Üzerine ● Vedat Düşküner 
Althusser ve Foucault, 1970-1975 ● Warren Montag 
Konjonktür Düşüncesi ve Devrimci Siyaset ● Remzi Korkmaz 
Tarih Üzerine Bir Deneme ● Ali Ekber Kaypakkaya 
Vang Heyrong’la Konuşmalar ● Mao Zedung 
Gramsci’nin İki Hapishanesi ● U. Töre Sivrioğlu 
Savunmamdır ● Metin Kayaoğlu 
Tvit’ler
 

 

 

BAHAR.YAZ 2022