Sungur Savran

Sungur Savran

Çarşamba, 28 Eylül 2022 08:35

Ukrayna: NATO’nun Vekâlet Savaşı

 Sosyalist solun bu feci politikasının nedeni, son 30 yılda dünyanın hemen her yerinde sosyalist hareketin burjuva demokrasisine bütünüyle adapte olmasıdır.