Ögeler etikete göre görüntüleniyor: NATO

Çarşamba, 28 Eylül 2022 08:43

Leninizmin Karikatürü ve Ukrayna Krizi

Az bir kısmı hariç sol çevreler, dünya devletleri arasında ayrım yapmayı reddediyor; bütün devletlere ayrımsız düşmanlık besleyen ideolojik eğilimden besleniyor. Bu, politik teori bakımından anti-Leninizm olmak yanında pratikte daha vahim bir hal olarak, ‒çoğu örnekte niyetinin tamamıyla karşısında bir sonuçla‒ gerçekte solculuk değil sağcılık yani bir tür reformizmdir.

Moskova’nın emperyalist düzenle kavgası, Ukrayna ya da diğer yerlerde, yalnızca halklar onu desteklerse muzaffer olur. Bu destek, yalnızca Rusya’nın, Rusya’da ve diğer yerlerde, kendini toplumsal facianın kaynağı neoliberalizmin zincirlerinden kurtarmasıyla mümkün olur.

Çarşamba, 28 Eylül 2022 08:35

Ukrayna: NATO’nun Vekâlet Savaşı

 Sosyalist solun bu feci politikasının nedeni, son 30 yılda dünyanın hemen her yerinde sosyalist hareketin burjuva demokrasisine bütünüyle adapte olmasıdır.

Çarşamba, 28 Eylül 2022 08:29

Ukrayna - Rusya Savaşının Gösterdikleri

 

 Bu arka plan dikkate alınmadan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla “emperyalist paylaşım savaşına hayır” sloganının atılması, ezberlenen bazı eski formüllere uygun gibi görünse de bu tavır olayın özünü kaçırıyor.

Cumartesi, 06 Temmuz 2019 21:30

Libya'da Akan Kandan Kim Sorumlu?

Türk burjuva ve İslamcı basınınında bir parçasını oluşturduğu bu gerici koroya Türkiye devrimci hareketinin önemli bir bölümünün de katılmış olması ilginçtir.

Yayınlandığı kategori Kürsü