Sayı 85

 
ÇİN ve MARKSİZM
Korkut Boratav: “Bugün Çin’de

Sermaye İktidarı Söz Konusu Değil” Jülide Yazıcı

Kamuran Kızlak: “Şi Cinping,

Mao’dan Sonra En Solcu Lider” Jülide Yazıcı

Çin 2013 Samir Amin

Çin Kapitalizme mi Döndü?:
 Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş

 Üzerine Düşünceler Domenico Losurdo

Kültür Devrimi Üzerine [Louis Althusser]

Çin Nasıl Başardı?   Wen Wei

Yeni Tarihsel Oyun
‘Hai Rui'nin Görevden Azli’ Üzerine Yao Wenyuan
İnkâr Edilemez İki ÇKP Merkez Komitesi

 Parti Tarihi Araştırmaları Bölümü

Finansal Küreselleşme: Çin Dahil Olmalı mı? Samir Amin

Mao, Konfüçyüs ve Buddha:

 Çin Devriminde Din Meselesi U. Töre Sivrioğlu

Çin'in Devrim Tarihi: Aşamalar ve Olasılıklar Çağdaş Balcı

Çin, Vietnam ve Küba’da

Sosyalist Yönelim Üzerine Düşünceler Mehmet Yücel

Çin’de Altyapı-Üstyapı Gerilimi:

Anomali mi Geçiş Dönemlerinin Gerekliliği mi? Jülide Yazıcı

Çin: Sorun mu Çözüm mü? Süleyman Yılmaz Bulduruç 

ÇKP Neyi Nasıl Başardı? Metin Kayaoğlu 

KIŞ 2022