Sayı 45

 


TARİH, BİLİM ve TARİHSELCİLİK
Althusser, Cohen ve Negri
 

‘Kitlesel İşçi’den ‘Çokluk’a Sınıfçı Tarihselciliğin Özne Arayışı
   Süleyman Yılmaz Bulduruç

Tarihsel Materyalizm ve Kapital
  Daniel Little

Bilimin Özerkliğini Althusser’le Düşünmek
Ayşe İrem Tunçer

Bilime Karşı Bilim ya da Eleştirel Realizm
  Ersin Vedat Elgür

Mevlana Celaleddin-i Rumi: Burjuvazinin Sevgilisi
  Garbis Altınoğlu

Ezilenlerin Kurtuluş İdeolojisi
  Ergin Atabey / Erol Yılmaz

71 devrimciliği ve İbrahim Kaypakkaya

71 Devrimciliğinin Tarihyazımı - 2  Emre Görür

Teori ve Politikanın Anakronizmi ve 71 Kopuşu  İlker T. Şahinoğlu

Zaman ve Devrimci Tahayyül  Aditya Nigam

Tencereler Doğurabilir de Hakan Öztürk

Laiklik Marksizmin İlkesi Olamaz  Metin Kayaoğlu 

BAHAR 2007