Sayı 2

 

Tarih Biliminin Devrimcileştirilmesi Sorunu  ● Yılmaz Sezer  

Felsefi Aklın Eleştirisi  ● Orhan Gökdemir  

Ezilenler ve Marksizm  ● Metin Kayaoğlu  

Felsefi ve Bilimsel Açıdan Devlet Üzerine  ● Osman Albayrak  

Kuantum Mekaniğine Bohm Alternatifi  ● David Z. Albert  

"Marksist Politikanın Teorik Öncülleri" Eleştirisi● Jale Karakaş  

"Mülkiyet Üzerine Değinmeler"● Vedat Aytaç  

"Marksizmin Bunalımı" ya da "Teorik Kriz"● Serhat Gültekin   

 

  

BAHAR 96