Sayı 27

MİLLİYETÇİLİK ve MARKSİZM 

İki Ulus Teorisi ● Yılmaz Sezer 

Devrimci Milliyetçiliğin Marksist Edinimi ● Metin Kayaoğlu 

Doğa, Irkçılık ve Marksizm ● Musa Sala 

Marksizm ve Milliyetçilik ● Shlomo Avineri 

Sih Mücadelesine Genel Bir Bakış ● Göksel Tanrıverdi 

Politik Değişimin Geleceği Gelişmekte Olan Ülkelerde G. Myres 

Ekoloji ve Marksizm Üzerine ● Gülsüm Emek Aytaç 

Teoride Doğrultu ve Memurların Sınıfsal Konumu ● Musa Sala 

 

3 Kasım seçimleri: DEHAP ve ESP el ele ● Ali Avcı 

Yılmaz Güney'den Tarık Akan'a ● Vedat Aytaç 

Statükocu AB ve 'devrimci' ABD ● Melik Kara 

 

YAZ 2002